تاثیرگذار باش

Dark-knight-quote

“شهری زیبا و مردم با رأفتی را می‌بینم که از درون این مغاک بیرون آمده و بر می‌خیزند. زندگی کسانی را می‌بینم که به خاطرشان خودم را فدا می‌کنم و همچنین می‌بینم که در صلح، آرامش و شادی به زندگی خود ادامه می‌دهند. می‌بینم که جایگاهی مقدس از خود در قلب‌هایشان  و قلب‌های نوادگانشان به جای می‌گذارم. این کاری که الان می‌کنم، به مراتب بهتر از هر کاری است که تا به الان انجام داده‌ام. و این آرامشی که پیدا می‌کنم، به مراتب بهتر از آن آرامشی‌ست که تا به حال داشته‌ام و می‌شناختم.”

وصیت‌نامه Bruce Wayne – شوالیه تاریکی

پست‏های مشابه:

  • هیچ مطلب مشابهی وحود ندارد.

جیمز کمرون

” برای خودت مرزی قائل نشو. بقیه آدم‏ها این کار را برای تو انجام می‏دهند. خودت این کار را نکن، به خودت نگو که موفق نمی‏شوی و ریسک کن. در ناسا جمله‏ای وجود دارد که آن را دوست دارند: “شکست بین گزینه ها نیست.” اما من می گویم شکست بین گزینه‏ها است، اما ترس، نه!”

جیمز کمرون

پست‏های مشابه:

  • هیچ مطلب مشابهی وحود ندارد.

سقوط

“ یک طرف زیبایی است و، طرف دیگر، درهم شکستگان و پایمال شدگان. هر قدر این کار دشوار باشد من می‌خواهم به هر دو طرف وفادار بمانم.”

 

آلبر کامو

پست‏های مشابه:

  • هیچ مطلب مشابهی وحود ندارد.

جرج برنارد شاو

مراقب باشید چیزهایی را که دوست دارید بدست‌آورید وگرنه ناچار خواهید بود چیزهایی را که بدست آورده‌اید دوست داشته‌باشید.

 

جرج برنارد شاو

پست‏های مشابه:

  • هیچ مطلب مشابهی وحود ندارد.

در بحرانی ترین روزهای  زندگی, شبانه روز (جنگ۲ جهانی) ۱۸ ساعت کار می کردم. هر وقت از من می پرسیدند که برای مسئولیت بزرگی که بر عهده دارم (رهبری انگلستان در جنگ)آیا نگران می شوم یا نه؟ در پاسخ می‌گفتم :به اندازه کافی گرفتار و سرگرم کارم که  فرصتی برای نگرانی و تشویش ندارم!

 

وینستون چرچیل

پست‏های مشابه:

  • هیچ مطلب مشابهی وحود ندارد.

گفتاری از دکتر شریعتی

نه در حالت بمان نه در جایت
همواره روحی مهاجر باش
به سوی مبداء
به سوی آنجا که می‌توانی انسان باشی
به سوی آنجایی که می‌توانی جهاد کنی
به سوی آنجایی که می‌توانی از آنچه
هستی و هستند
فاصله بگیری

دکتر علی شریعتی

پست‏های مشابه:

  • هیچ مطلب مشابهی وحود ندارد.